Läänemaa jäätmejaam

Haapsalu linn, Kiltsi küla,Läänemaa Jäätmejaam 3
E-R 9.00-16.00 | L 9.00-14.00
+372 5260891 | +372 472 9142

Jäätmete vastuvõtuhinnad Läänemaa Jäätmejaamas.

Vastavalt toodud jäätmete liigile ja kogusele tasub klient alljärgneva hinnakirja alusel: (Hinnad sisaldavad käibemaksu)Hinnad antud tonnides.

Nimetus Hjbind EUR/tonn
Ehitus- ja lammutuspraht 165€
Suurjäätmed (mööbel) 165€
Paber ja papp Ettevõtted Tasuline 100€/Tonn

Eraisik TASUTA (välja arvatud raamatud)

Kile Ettevõtted tasuline 50eur/Tonn

Eraisik tasuta (v.a.silokile)

Vanarehvid (eraisikud) TASUTA 8tk aastas, ületades koguse (8tk) on hinnaks 180€
Vanarehvid (ettevõtted) – sõiduauto,traktor, veoauto, mootorratas, jalgratas 288€
Klaas (aknaklaas) 115€
Haljastusjäätmed 60€
Puhas puit ja oksad

NB:Puu tüvi ja kännud kõigile 60€

Eraisikud TASUTA kui toob isikliku sõidu-

vahendi ja järelhaagisega.
Ettevõtted 60€

Töödeldud puit 135€
Elektri- ja kodumasinad(komplektne) TASUTA
Segaolmejäätmed (kaasa arvatud riided) 234€
NB.Kui olme- või ehitusjäätmed sisaldavad rehve või ohtlikke jäätmeid, siis hind 280 eur/tonn 280€
 Segaolmejäätmed kuni 20 kg hind 5 eur.

Ehituspraht kuni 20 kg hind  4 eur.

Konteineri tellimine .Miinimum tasu 290 eur mis sisaldab kuni 1 tonn segajäätmeid ja transporti 10 km raadiuses.
Nimetus Hind EUR/tonn
Vana õli (vedel)  660€
Kasutatud toiduõli  300€
Õli- ja kütusefiltrid  720€
Vanad ravimid  3070€
Värvi-ja lakijäätmed  1200€
Lahustid ja liimijäätmed  1200€
Jahutusvedelik  600€
Patareid  TASUTA
Luminestsents lambid  1000€
Kütteõli jäätmed  900€
Fe-Ni akud  TASUTA
Ni-Cd akud  TASUTA
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit)  150€
  • Hinnad sisaldavad käibemaksu

Musta metalli hinnakiri

LÄÄNEMAA PARIMAD HINNAD! SUURTELE KOGUSTELE ERIHINNAD!

Nimetus Hind alates EUR/tonn Metalli jäätmete ja vanametalli iseloomustus
Gabariitne teras 3 A 240,00 € Metalli jäätmed, must vanametall
Leht- ja ümarmaterjal paksusega ≥ 4 mm;
Maks. gabariit :1500x500x500 mm
Mittegabariitne teras 5 A 220,00 € Metalli jäätmed, must vanametall
Lehe paksus: 4mm ja rohkem,
ümarmaterjali seina paksus: 4 mm ja rohkem.
Ületab gabariite:1500x500x500 mm
Terasplekk 12 A

Suured kodumasinad 

220,00 €

75,00 €

Musta vanametalli jäätmed
Materjali paksus: kuni 4 mm
Lehtmaterjal ja konstruktsioonid.
Pliidid, pesumasinad, pesukuivatid, nõudepesumasinad ja boilerid. 
Malm 240,00 € Malmijäätmed
Vannid, radiaatorid, torud.
Teras 20 A 220,00 € Terasest või malmist korpusega seadmed, mootorid, reduktorid, käigukastid jne.
ÕLIVABALT!
Teras 12 A(ohtlik romu) 200,00 € Komplektne sõiduauto, mis sisaldab nõutud osasid: mootorit, käigukasti, radiaatorit, sildu, generaatorit, starterit ja akut ning võib sisaldada keskkonnaohtlikke vedelikke või osasid: bensiini, diislikütust või gaasiseadet, mootori-, käigukasti- ja tagasillaõli, siduri-, piduri- ja jahutusvedelikku, plahvatusohtlikke osasid . Kustutame romud registrist. Sõiduki kaalust arvestatakse maha mittemetallist osad.

Värvilise metalli hinnakiri

Nimetus Hind alates EUR/tonn Metalli jäätmete ja vanametalli iseloomustus
Vask 2 6600,00 € Elektrotehniline, puhas, pinnakatteta, min läbimõõt 0,5 mm
Vask 3 6200,00 € Puhas vask, ilma isolatsioonita:
leht, toru, traat, sega
Vask 4 0,00 € Isolatsiooniga vasktraat ja – mähised, v.a. kaablid
Alumiiniumvalu 1250,00 € Alumiiniumvalu rauavaba, veljed, mootorite ja agregaatide detailid
Alumiiniumleht 1150,00 € Alumiiniumleht rauavaba, torud, toidualumiinium
Alumiinium rauaga 450,00 € Rauaga alumiinium, mootorite ja agregaatide detailid
Alum.valuvelg 1250,00 €  Ventiilid ja raskused eemaldatud.
Messing 1 4300,00 € Messing, pronks – sega, torud, leht, detailid, rauasisalduseta! Fe%=0!
Messingradiaatorid 4100,00 € Messingradiaatorid, rauasisalduseta, Fe%=0!
Messinglaast 3900,00 € Messingulaast
Messinghülsid 4800,00 € Hülsid
Roostevaba teras 1000,00 € Roostevabast terasest leht, ümarmaterjal, detailid, torud
Kroom 300,00 € Ni 0%
Tsink 500,00 € Rauavaba sulam, leht, detailid, karburaatorid, ukselingid, iluvõred
Elektrimootorid 700,00 € Vaskmähistega, alates 0,75 kW, starterid, generaatorid
Plii 900,00 € Sulam või detailid, rauasisalduseta rattaraskused
Pliiakud 550,00 €  
  • Käibemaksukohuslasele lisandub hindadele käibemaks 20%.
    • NB! Seoses käibemaksuseaduse muudatusega peab olema alates 01.01.2011 käibemaksukohuslase poolt esitatud arvel kohustuslikult järgnev lause: “Vastavalt KMS p.41 `1 l.2 arvestab kauba soetaja käibemaksu summa enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksuna.”
  • Sorteerimata vanametalli ostetakse kokku koormas madalama sordi vanametalli hinnaga.
  • OÜ Feralmet jätab endale õiguse muuta värvilise metallijäätmete baasostuhindasid.
  • OÜ-l Feralmet on õigus korrigeerida vanametalli kogust sõltuvalt vanametallis sisalduva mittemetallilise materjali kogusest.

Läänemaa jäätmejaam

Haapsalu linn,Kiltsi küla,Läänemaa Jäätmejaam 3
E-R 9.00-16.00 | L 9.00-14.00
+372 5668 1436 | +372 472 9142

Jäätmete vastuvõtuhinnad Läänemaa Jäätmejaamas

Vastavalt toodud jäätmete liigile ja kogusele tasub klient alljärgneva hinnakirja alusel: (Hinnad sisaldavad käibemaksu) Hinnad antud tonnides.

Ehitus- ja lammutuspraht 165€
Suurjäätmed (mööbel) 165€
Paber ja papp ettevõtted 100€

eraisik TASUTA  (välja arvatud raamatud)
Kile  eraisik TASUTA (välja arvatud silokile).Ettevõtted tasuline 50 eur/tonn.
Vanarehvid (eraisikud) TASUTA 8tk aastas, ületades koguse (8tk) on hinnaks 180€
Vanarehvid (ettevõtted) – sõiduauto,traktor, veoauto, mootorratas, jalgratas 288€
Klaas (aknaklaas) 115€
Haljastusjäätmed 60€
Puhas puit ja oksad, eraisikud TASUTA, ettevõtted 60€

Puu tüvi ja kännud kõigile 60€
Töödeldud puit 135€
Elektri- ja kodumasinad(komplektne) TASUTA
Segaolmejäätmed(kaasa arvatud riided) 234
Vana õli (vedel) 660€
Kasutatud toiduõli 300
Õli- ja kütusefiltrid 720€
Vanad ravimid 3070€
Värvi-ja lakijäätmed 1200€
Lahustid ja liimijäätmed 1200
Jahutusvedelik 600€
Patareid TASUTA
Luminestsents lambid 1000€
Kütteõli jäätmed 900€
Fe-Ni akud TASUTA
Ni-Cd akud TASUTA
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) 150€

NB.Kui olme- või ehitusjäätmed sisaldavad rehve või ohtlikke jäätmeid siis hind 280 eur/tonn

NB. Segaolmejäätmed kuni 20 kg hind 5 eur.Ehituspraht kuni 20 kg 4 eur.

Konteineri tellimine .Miinimum tasu 290 eur mis sisaldab kuni 1 tonn segajäätmeid ja transporti 10 km raadiuses.

*Hinnad sisaldavad käibemaksu

Musta metalli hinnakiri

LÄÄNEMAA PARIMAD HINNAD! SUURTELE KOGUSTELE ERIHINNAD!

Gabariitne teras 3 A  240(Metalli jäätmed, must v anametal. lLeht- ja ümarmaterjal paksusega ≥ 4 mm; Maks. gabariit :1500x500x500 mm)

Mittegabariitne teras 5 A 220(Metalli jäätmed, must vanametall. Lehe paksus: 4mm ja rohkem, ümarmaterjali seina paksus: 4 mm ja rohkem. Ületab gabariite:1500x500x500 mm)

Terasplekk 12 A 220(Musta vanametalli jäätmed. Materjali paksus: kuni 4 mm. Lehtmaterjal ja konstruktsioonid.)

Suured kodumasinad 75

Malm 240 (Malmijäätmed. Vannid, radiaatorid, torud)

Teras 12A(ohtlik romu) 200€ (Komplektne sõiduauto)Kustutame romud registrist.Sõiduki kaalust arvestatakse maha mittemetallist osad.

Teras 20 A 220(Terasest või malmist korpusega seadmed, mootorid, reduktorid, käigukastid jne. ÕLIVABALT!

Värvilise metalli hinnakiri

Vask 2 6600(Elektrotehniline, puhas, pinnakatteta, min läbimõõt 0,5 mm)
Vask 3 6200(Puhas vask, ilma isolatsioonita: leht, toru, traat, sega)
Vask 4 0€ (Isolatsiooniga vasktraat ja – mähised, v.a. kaablid)
Alumiiniumvalu 1250 (Alumiiniumvalu rauavaba, veljed, mootorite ja agregaatide detailid)

Alumiiniumleht  1150  (Alumiiniumleht rauavaba, torud, toidualumiinium)

Alumiinium rauaga 450 (Rauaga alumiinium, mootorite ja agregaatide detailid)

Alumiinium valuvelg  1250€  (ventiilid ja raskused peavad olema eemaldatud)

Messing 1 4300 (Messing, pronks – sega, torud, leht, detailid, rauasisalduseta! Fe%=0!)
Messingradiaatorid 4100 (Messingradiaatorid, rauasisalduseta, Fe%=0!)
Messinglaast 3900€ (Messingulaast)
Messinghülsid 4800 (Hülsid)
Roostevaba teras 1000(Roostevabast terasest leht, ümarmaterjal, detailid, torud)
Kroom 300€ (Ni 0%)
Tsink 500 (Rauavaba sulam, leht, detailid, karburaatorid, ukselingid, iluvõred)
Elektrimootorid 700Vaskmähistega, alates 0,75 kW, starterid, generaatorid
Plii 900(Sulam või detailid, rauasisalduseta rattaraskused)
Pliiakud 550

*Käibemaksukohuslasele lisandub hindadele käibemaks 20%.
NB! Seoses käibemaksuseaduse muudatusega peab olema alates 01.01.2011 käibemaksukohuslase poolt esitatud arvel kohustuslikult järgnev lause: “Vastavalt KMS p.41 `1 l.2 arvestab kauba soetaja käibemaksu summa enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksuna.”

*Sorteerimata vanametalli ostetakse kokku koormas madalama sordi vanametalli hinnaga.
*OÜ Feralmet jätab endale õiguse muuta värvilise metallijäätmete baasostuhindasid.
*OÜ-l Feralmet on õigus korrigeerida vanametalli kogust sõltuvalt vanametallis sisalduva mittemetallilise materjali kogusest.