Läänemaa jäätmejaam

Läänemaa jäätmejaam 2022-05-19T13:34:28+03:00

Läänemaa jäätmejaam

Haapsalu linn, Kiltsi küla,Läänemaa Jäätmejaam 3
E-R 9.00-16.00 | L 9.00-14.00
+372 5668 1436 | +372 472 9142

Jäätmete vastuvõtuhinnad Läänemaa Jäätmejaamas.

Vastavalt toodud jäätmete liigile ja kogusele tasub klient alljärgneva hinnakirja alusel: (Hinnad sisaldavad käibemaksu)Hinnad antud tonnides.

Nimetus Hjbind EUR/tonn
Ehitus- ja lammutuspraht 165€
Suurjäätmed (mööbel) 165€
Paber ja papp Ettevõtted Tasuline 100€

Eraisik TASUTA (välja arvatud raamatud)

Kile TASUTA  ( välja arvatud silokile)
Vanarehvid (eraisikud) TASUTA 8tk aastas, ületades koguse (8tk) on hinnaks 180€
Vanarehvid (ettevõtted) – sõiduauto,traktor, veoauto, mootorratas, jalgratas 288€
Klaas (aknaklaas) 115€
Haljastusjäätmed 60€
Puhas puit ja oksad

NB:Puu tüvi ja kännud kõigile 60€

Eraisikud TASUTA kui toob isikliku sõidu-

vahendi ja järelhaagisega.
Ettevõtted 60€

Töödeldud puit 135€
Elektri- ja kodumasinad(komplektne) TASUTA
Segaolmejäätmed 165€
NB.Kui olme- või ehitusjäätmed sisaldavad rehve või ohtlikke jäätmeid, siis hind 280 eur/tonn 280€
 Olme – või ehitusjäätmed kuni 20 kg hind 3 eur.
Nimetus Hind EUR/tonn
Vana õli (vedel)  660€
Kasutatud toiduõli  300€
Õli- ja kütusefiltrid  720€
Vanad ravimid  3070€
Värvi-ja lakijäätmed  900€
Lahustid ja liimijäätmed  900€
Jahutusvedelik  600€
Patareid  TASUTA
Luminestsents lambid  1000€
Kütteõli jäätmed  900€
Fe-Ni akud  TASUTA
Ni-Cd akud  TASUTA
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit)  150€
  • Hinnad sisaldavad käibemaksu

Musta metalli hinnakiri

LÄÄNEMAA PARIMAD HINNAD! SUURTELE KOGUSTELE ERIHINNAD!

Nimetus Hind alates EUR/tonn Metalli jäätmete ja vanametalli iseloomustus
Gabariitne teras 3 A 260,00 € Metalli jäätmed, must vanametall
Leht- ja ümarmaterjal paksusega ≥ 4 mm;
Maks. gabariit :1500x500x500 mm
Mittegabariitne teras 5 A 245,00 € Metalli jäätmed, must vanametall
Lehe paksus: 4mm ja rohkem,
ümarmaterjali seina paksus: 4 mm ja rohkem.
Ületab gabariite:1500x500x500 mm
Terasplekk 12 A 230,00 € Musta vanametalli jäätmed
Materjali paksus: kuni 4 mm
Lehtmaterjal ja konstruktsioonid.
Malm 240,00 € Malmijäätmed
Vannid, radiaatorid, torud.
Teras 20 A 230,00 € Terasest või malmist korpusega seadmed, mootorid, reduktorid, käigukastid jne.
ÕLIVABALT!
Teras 12 A(ohtlik romu) 220,00 € Komplektne sõiduauto, mis sisaldab nõutud osasid: mootorit, käigukasti, radiaatorit, sildu, generaatorit, starterit ja akut ning võib sisaldada keskkonnaohtlikke vedelikke või osasid: bensiini, diislikütust või gaasiseadet, mootori-, käigukasti- ja tagasillaõli, siduri-, piduri- ja jahutusvedelikku, plahvatusohtlikke osasid . Kustutame romud registrist.Sõiduki kaalust arvestatakse maha mittemetallist osad.

Värvilise metalli hinnakiri

Nimetus Hind alates EUR/tonn Metalli jäätmete ja vanametalli iseloomustus
Vask 2 7400,00 € Elektrotehniline, puhas, pinnakatteta, min läbimõõt 0,5 mm
Vask 3 6900,00 € Puhas vask, ilma isolatsioonita:
leht, toru, traat, sega
Vask 4 0,00 € Isolatsiooniga vasktraat ja – mähised, v.a. kaablid
Alumiiniumvalu 1200,00 € Alumiiniumvalu rauavaba, veljed, mootorite ja agregaatide detailid
Alumiiniumleht 1000,00 € Alumiiniumleht rauavaba, torud, toidualumiinium
Alumiinium rauaga 460,00 € Rauaga alumiinium, mootorite ja agregaatide detailid
Alum.valuvelg 1200,00 €  Ventiilid ja raskused eemaldatud.
Messing 1 4700,00 € Messing, pronks – sega, torud, leht, detailid, rauasisalduseta! Fe%=0!
Messingradiaatorid 4300,00 € Messingradiaatorid, rauasisalduseta, Fe%=0!
Messinglaast 1 400,00 € Messingulaast
Messinghülsid 4800,00 € Hülsid
Roostevaba teras 1450,00 € Roostevabast terasest leht, ümarmaterjal, detailid, torud
Kroom 120,00 € Ni 0%
Tsink 450,00 € Rauavaba sulam, leht, detailid, karburaatorid, ukselingid, iluvõred
Elektrimootorid 700,00 € Vaskmähistega, alates 0,75 kW, starterid, generaatorid
Plii 1030,00 € Sulam või detailid, rauasisalduseta rattaraskused
Pliiakud 400,00 €  
  • Käibemaksukohuslasele lisandub hindadele käibemaks 20%.
    • NB! Seoses käibemaksuseaduse muudatusega peab olema alates 01.01.2011 käibemaksukohuslase poolt esitatud arvel kohustuslikult järgnev lause: “Vastavalt KMS p.41 `1 l.2 arvestab kauba soetaja käibemaksu summa enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksuna.”
  • Sorteerimata vanametalli ostetakse kokku koormas madalama sordi vanametalli hinnaga.
  • OÜ Feralmet jätab endale õiguse muuta värvilise metallijäätmete baasostuhindasid.
  • OÜ-l Feralmet on õigus korrigeerida vanametalli kogust sõltuvalt vanametallis sisalduva mittemetallilise materjali kogusest.

Läänemaa jäätmejaam

Haapsalu linn,Kiltsi küla,Läänemaa Jäätmejaam 3
E-R 9.00-16.00 | L 9.00-14.00
+372 5668 1436 | +372 472 9142

Jäätmete vastuvõtuhinnad Läänemaa Jäätmejaamas

Vastavalt toodud jäätmete liigile ja kogusele tasub klient alljärgneva hinnakirja alusel: (Hinnad sisaldavad käibemaksu) Hinnad antud tonnides.

Ehitus- ja lammutuspraht 165€
Suurjäätmed (mööbel) 165€
Paber ja papp ettevõtted 100€

eraisik TASUTA  (välja arvatud raamatud)
Kile  TASUTA (välja arvatud silokile)
Vanarehvid (eraisikud) TASUTA 8tk aastas, ületades koguse (8tk) on hinnaks 180€
Vanarehvid (ettevõtted) – sõiduauto,traktor, veoauto, mootorratas, jalgratas 288€
Klaas (aknaklaas) 115€
Haljastusjäätmed 60€
Puhas puit ja oksad, eraisikud TASUTA, ettevõtted 60€

Puu tüvi ja kännud kõigile 60€
Töödeldud puit 135€
Elektri- ja kodumasinad(komplektne) TASUTA
Segaolmejäätmed 165€
Vana õli (vedel) 660€
Kasutatud toiduõli 300
Õli- ja kütusefiltrid 720€
Vanad ravimid 3070€
Värvi-ja lakijäätmed 900€
Lahustid ja liimijäätmed 900€
Jahutusvedelik 600€
Patareid TASUTA
Luminestsents lambid 1000€
Kütteõli jäätmed 900€
Fe-Ni akud TASUTA
Ni-Cd akud TASUTA
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) 150€

NB.Kui olme- või ehitusjäätmed sisaldavad rehve või ohtlikke jäätmeid siis hind 280 eur/tonn

NB. Olme-või ehitusjäätmed kuni 20 kg hind 3 eur.

*Hinnad sisaldavad käibemaksu

Musta metalli hinnakiri

LÄÄNEMAA PARIMAD HINNAD! SUURTELE KOGUSTELE ERIHINNAD!

Gabariitne teras 3 A  260 (Metalli jäätmed, must v anametal. lLeht- ja ümarmaterjal paksusega ≥ 4 mm; Maks. gabariit :1500x500x500 mm)

Mittegabariitne teras 5 A 245 (Metalli jäätmed, must vanametall. Lehe paksus: 4mm ja rohkem, ümarmaterjali seina paksus: 4 mm ja rohkem. Ületab gabariite:1500x500x500 mm)

Terasplekk 12 A 230(Musta vanametalli jäätmed. Materjali paksus: kuni 4 mm. Lehtmaterjal ja konstruktsioonid.)

Malm 240 (Malmijäätmed. Vannid, radiaatorid, torud)

Teras 12A(ohtlik romu) 220€ (Komplektne sõiduauto)Kustutame romud registrist.Sõiduki kaalust arvestatakse maha mittemetallist osad.

Teras 20 A 230(Terasest või malmist korpusega seadmed, mootorid, reduktorid, käigukastid jne. ÕLIVABALT!

Värvilise metalli hinnakiri

Vask 2 7400€ (Elektrotehniline, puhas, pinnakatteta, min läbimõõt 0,5 mm)
Vask 3 6900€ (Puhas vask, ilma isolatsioonita: leht, toru, traat, sega)
Vask 4 0€ (Isolatsiooniga vasktraat ja – mähised, v.a. kaablid)
Alumiiniumvalu 1200 (Alumiiniumvalu rauavaba, veljed, mootorite ja agregaatide detailid)

Alumiiniumleht  1000  (Alumiiniumleht rauavaba, torud, toidualumiinium)

Alumiinium rauaga 460 (Rauaga alumiinium, mootorite ja agregaatide detailid)

Alumiinium valuvelg  1200€  (ventiilid ja raskused peavad olema eemaldatud)

Messing 1 4700 (Messing, pronks – sega, torud, leht, detailid, rauasisalduseta! Fe%=0!)
Messingradiaatorid 4300 (Messingradiaatorid, rauasisalduseta, Fe%=0!)
Messinglaast 1400€ (Messingulaast)
Messinghülsid 4800 (Hülsid)
Roostevaba teras 1450 (Roostevabast terasest leht, ümarmaterjal, detailid, torud)
Kroom 120€ (Ni 0%)
Tsink 450 (Rauavaba sulam, leht, detailid, karburaatorid, ukselingid, iluvõred)
Elektrimootorid 700 Vaskmähistega, alates 0,75 kW, starterid, generaatorid
Plii 1030 (Sulam või detailid, rauasisalduseta rattaraskused)
Pliiakud 400€

*Käibemaksukohuslasele lisandub hindadele käibemaks 20%.
NB! Seoses käibemaksuseaduse muudatusega peab olema alates 01.01.2011 käibemaksukohuslase poolt esitatud arvel kohustuslikult järgnev lause: “Vastavalt KMS p.41 `1 l.2 arvestab kauba soetaja käibemaksu summa enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksuna.”

*Sorteerimata vanametalli ostetakse kokku koormas madalama sordi vanametalli hinnaga.
*OÜ Feralmet jätab endale õiguse muuta värvilise metallijäätmete baasostuhindasid.
*OÜ-l Feralmet on õigus korrigeerida vanametalli kogust sõltuvalt vanametallis sisalduva mittemetallilise materjali kogusest.